REVIDERM Sistem

REVIDERM dermokozmetika je metoda liječenja, koja do uspjeha dolazi vrstom, kvalitetom, koncentracijom i kombinacijom aktivnih tvari. Jednako važne su i korektivne metode. REVIDERM svoju inspiraciju pronalazi u prirodi i fiziologiji kože kako bi imitirao prirodne procese.

Sve metaboličke procese u koži, kao i sve interakcije između pojedinih stanica, slojeva kože, koža i priroda slijede precizno kontroliranim i reguliranim prirodnim mehanizmima. Svaki proces ima svoju jasno definiranu svrhu i vrlo je precizno kontroliran. Svi se ti mehanizmi mogu podijeliti u zasebne logične korake i rekonstruirati se.

Starenjem organizma, neki procesi gube svoju funkcionalnost brže od drugih, tako da ne mogu više ili barem ne dovoljno dobro izvršavati svoju funkciju. (npr. opskrba kisikom, hranjenje stanica, dijeljenje stanica). Kao rezultat toga mogu se pojaviti razni problemi koji dovode do dobro poznatog simptoma starih godina. Stoga se dobrim tretmanom ne bi trebalo utjecati na simptome zbog kojih je potreban tretman (npr. suha koža), već na uzroke tih simptoma (bazalna membrana nije više netaknuta).

REVIDERM uspješno podupire i obnavlja pojedinačne funkcionalne sastavne dijelove, čak i na zreloj koži. Presudan faktor za ovaj uspjeh, pored aktivnih tvari, je konstrukcijski princip svakog pojedinog koraka tretmana koji osigurava da se podupire cjelokupna koža i sve njene važne funkcije. Stoga REVIDERM uspijeva razviti tretmane opće obnove kože, kao i specifične tretmane, koji ne samo da vode brigu o općem stanju kože, nego i o njenim specifičnim potrebama i problemima.